top of page

Forettningsbetingelser

Tilpassing og omstopping

Hester endrer seg hurtig i muskulaturen. Både positivt og negativt. Hesten kan bli syk eller skadet, eller det skjer endringer i trenings-, fòrings- eller vær- og temperaturforhold. Skjevheter og taktfeil hos både hest og rytter påvirker salens tilpassning, og salmaker kan ikke stilles til ansvar for dette. Alle faktorer påvirker hvordan salen passer hesten, og salmaker gir derfor ikke mer enn 2 måneders garanti på stoppningen.

Ved full omstoppning gis det 2 måneders fri justering hvis det skulle oppstå situasjoner der det er behov for det. Kunden skal selv ta kontakt med salmakeren.

 

Det brukes kun ren norsk ull ved omstoppning av saler. Ullen er vasket og kardet og har lange fibre, for å sikre den beste kvaliteten på stoppningen.

Avhengig av bruk (svette, varme og bevegelse fra hesten) er det forskjellig fra sal til sal (ekvipasje til ekvipasje) hvor lang tid det tar før stoppningen «setter seg». Men etter en full omstoppning anbefales det å sjekke sal og tilpassning etter ca 3 måneders bruk.

Et kundebesøk etter 3 måneder er et oppfølginsbesøk, og koster 600 kr + kjøring. Eventuell justering/toppstopp ved dette besøket er ikke innunder garantien.

Ved tilpassing av Flair-system (WOW-saler eller  saler ombygd til Flair) er det 1 måneds garanti på tilpassingen. Grunnen til dette er at Flair gir en mer nøyaktig tilpassing, og hestene har større bevegelsesfrihet med dette systemet. De endrer seg dermed også raskere muskulært.

Hesteeier skal i disse tilfellene også selv ta kontakt for justering.

Betaling

Bestiller du et kundebesøk betales det for kundebesøket selvom det skulle vise seg at salmakeren ikke kan hjelpe eller du ikke er enig i salmakerens vurdering.

Et kundebesøk avregnes pr hest.

Det utregnes kjøring fra Revetal, og kjøringen deles på antall kunder på ruten.

Faktura sendes på e-post, eller via Vipps.

 

Ved avlysning av avtalt kundebesøk skal dette skje senest kl 10.00 dagen i forveien, ellers skal det betales for et fullt kundebsøk à 1100 kr. Dette fordi ruten ikke kan endres med så kort varsel

 

Fagsalmakeren har avtale med inkassobyrået Skuls.

Generellt

Ved en konsultasjon skal hesten være ren, tørr og klar på stallgangen (om ikke annet er avtalt) når salmakereren kommer. Vi har mange kunder hver dag, og et tidsskjema å følge. Forsinkelser på grunn av unødvendig venting vil bli fakturert for en halvtime ekstra.

 

Hesten er eierens ansvar, og eier er dermed ansvarlig for å følge hestens utvikling og endring i muskulatur og hold.

Salmakeren kan ikke forutse hvilke endringer som vil skje i hesten i forhold til salens passform på lengre sikt,

Ved hvert kundebesøk utarbeides det en journal med oversikt over relevante opplysninger for salmakeren, og det er eiers ansvar å gi korrekte opplysninger for at salmakeren kan gjøre et best mulig arbeide.

Det gjøres også en oversikt over hestens muskulære tilstand på daværende tidspunkt, for å følge hestens utvikling ved fremtidige besøk.

Ved kundebesøk er all omgang med hesten på eiers ansvar, og under salprøving har eier ansvar for alt utstyr.

Eier skal være oppmerksom på at en saltilpassing ikke vil la seg gjennomføre med godt resultat hvis hesten ikke er rentgående.

bottom of page